Dr Marijana Milosavljević

Predavaci Elegance Academy Marijana Milosavljević

Dipl. farm. specijalista kozmetologije dr Marijana Milosavljević rođenja: 06.10.1978. Beograd

Obrazovanje:

• 2013. završene specijalističke akademske studije iz Kozmetologije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, tema Formulacija i karakterizacija kremova za posvetljivanje kože sa standardizovanim suvim ekstraktom Phyllanthus emblica (EmblicaTM), Mentori: Marija Primorac članovi komisije: Dragana Vasiljević, Snežana Savić

• 2004. diplomirala na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju sa temom „Primena masnog ulja noćurka (Oenothera Biennis, L. Oenotheraceae) lekovitim i kozmetičkim preparatima“.

• 2003/04. Beogradska otvorena škola, program „EU i Balkan“.

• 1997. Peta beogradska gimnazija- prirodno matematički smer

Radno iskustvo:

• 02-06. 2017. stručni saradnik Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Zemunu. Opis posla: držanje i organizovanje nastave vežbi iz predmeta Kozmetičke sirovine, Kozmetologija 2. Nabavka sirovina, priprema kolokvijuma, seminarskih radova.

• 2014-2017. Predsednik Udruženja EstetikPro.

Opis posla: Okupljanje članova, upravljanje finansijama, pisanje projekata, oranizacija rada Udruženja.

• 2014-do danas urednik i jedan od osnivača profesionalnog časopisa EstetikPro

registrovanog u Narodnoj biblioteci Srbije pod brojem ISSN 2406-3223 –Udruženje

EstetiPro, Miloša Pocerca 13, Beograd

Opis posla: Uređivanje sadržaja časopisa, kontaktiranje sa oglašivačima, saradnja sa dizajnerom, planiranje finansija, prodaja i kontakt sa pretplatnicima.

• 09. 2005. do danas nastavnik predmeta Farmakognozija sa fitoterapijom,

Farmaceutska tehnologija i Kozmetologija u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi. Ulica

Donska 27-29, Beograd

Opis poslova: Držanje nastave teorije i vežbi po savremenim metodama. Rad sa

učenicima i mentorstvo više Učeničkih kompanija (Hiperion, Verdeko). Organizovanje blok nastave, saradnja sa partnerima škole i kreiranje pozitivnog imidža škole. Nabavka sirovina i potrošnog materijala. Učestvovanje u različitim projektima.

• 2005-2008; 2010-2012. stručni saradnik firme „Kirka Farma“

Opis poslova: Razvoj proizvodnog programa, formulisanje i registracija kozmetičkih preparata i dijetetskih suplemenata u skladu sa važećim zakonskim propisima. Marketing preparata na bazi lekovitog bilja (dijetetskih suplemenata i kozmetičkih proizvoda), obilazak apoteka i lekara, učestvovanje na kongresima i stručnim skupovima.

Saradnja na uvođenju ISO 2009 standarda. Pisanje dokumentacije, radnih naloga, specifikacije proizvoda i tehničke dokumentacije.

• 05.-09. 2005. rukovodilac galenske laboratorije firme „Kirka Farma“.

Opis poslova: Planiranje i organizacija proizvodnje, izdavanje dnevnih i nedeljnih naloga, kontrola proizvodnog procesa. Predlog nabavke sirovina i izrada višemesečnih planova proizvodnje. Pisanje i vođenje dokumentacije.


Aktivnosti:

• 23.04.2017. Organizacija i koordinacija kongresa Savremena dostignuća primenjene kozmetologije proleće/leto, Hotel Metropol, Udruženje EstetikPro

• 16-20.03.2017- poseta sajmu Cosmoprof, Bolonja

• 2016.-2017. -Uređivanje sajta EstetikPro

• 25.-26.02.2017. Primena naprednog eksel-a u obrazovanju, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

• 03.03. 2017. - Regulatorni zahtevi EU o kozmetickim proizvodima-kako ih ispuniti u Republici Srbiji?, Radionica održana u Privrednoj komori Srbije

• 21.02.2017. – Iberchem the fragrance of nature, Hotel Prestiž, organizacija ComCen

• 24.12.2016. Organizovalje kozmetičko stvaralaštvo

• 30.10.2016. Predavanje, Bioaktivne supstance primena u kozmetoterapiji, Kongres Savremeni principi nege u estetskoj medici i kozmetologiji, Hotel Konstatin Veliki, Udruženje EstetikPro

• Mart. 2016. - Organizovanje i odlazak na sajam Cosmoprof u Bolonji

• 03.-10.2016. Učestvovanje u projektu „Tajni jezik ceća” u organizaciji Prijatelja dece opštine Zvezdara

• 09.06.2016. VerdEko učenička kompanije- Učestvovanje na merđunarodnom on- line takmičenju učeničkih kompanija iz socijalnog preduzetništva

• 26.04.2016. Učenička kompanija VerdEko 1. mesto na takmičenju iz Socijanog preduzetništva, mentop kompanije

• 18.03.2016. Regionalno takmičenje učeničkih kompanija Verdeko- 2.mesto Dostignuća mladih 2. 2015. Predavač na tribini Hepatitis i tetovaža- od zabave do Hepatitisa, Opština Zvezdara i Farmaceutsko fizioterapeutska škola; Kozmetičko stvaralaštvo

• 2015. Predavač na seminaru Hep free badge, Organizacija Udruženje Hronos i udruženje EstetikPro

• 2014. Festival nauke postavka Šminka i prilika

• 2014. Mentor Učeničke kompanije Hiperion- ulazak u nacionalno finale

• 2014. Urednik stručnog časopisa EstetikPro

• 2014. Autor kursa prve kategorije – odluka ZS D-1-320/14 poremećaji modernog doba-anksioznos i depresija

• 2014. -2017. Predsednik Udruženja profesionalca za estetiku i očuvanje zdravlja- EstetikPro

• 2013. Festival nauke- autor postavke Biljoteka-Prva pomoć iz prirode

• 2013. Osnivanje sekcije za lekovito bilje „Eko-flora“

• 2012. Autor kursa prve kategorije „PMS i menopauza“ odluka Zdravstvenog saveta D-1-1586/12; 153-02-2444/2012-01 od 16.08.2012

• 2011. Autor kursa prve kategorije „Vitamini i minerali-hrana ili lek“ Zdravstvenog saveta D-1-2544/11; 153-02-1025/2011-01 od 15.11.2011.

• 2011. Autor kursa prve kategorije „Lekovito bilje u preparatima za negu, zaštitu i lečenje kože“ odluka Zdravstvenog saveta D-1-121/11; 153-02-575/2011 od 01.03.2011.

• 2010. Autor seminara kontinuirane edukacije za nastavnike medicinske grupe predmeta „Nove tendencije u upotrebi lekovitog bilja za negu zaštitu i lečenje kože“, koji je odobren od strane Ministarstva prosvete za 2010/2011. br.280

• 2010. Predstavljanje proizvodnog programa Kirka Farme u marketinškoj kampanji na televizijama, RTS, Studio B, SOS kanal, TV Enter

• 2010. Održala predavanje na Festivalu zdravlja pod nazivom „Novi trendovi upotrebe lekovitog bilja u tretmanu gojaznosti i očuvanju zdravlja i lepote preparatima Kirka Farma”

• 2007. Član tima za izradu test pitanja i radnih zadataka za maturski ispit

farmaceutski tehničar ogled

• 2007. Koordinator u izradi i sprovođenju biznis plana škole za smer farmaceutski tehničar

• 2007. Učestvovala u izmeni ciljeva i ishoda stručnog obrazovanja, posebno u delu teksta koji se odnosi na stručne kompentencije - farmaceutski tehničar ogled

• 2005. organizovala u okviru blok nastave iz predmeta Farmakognozija petodnevnu praksu učenika u Planinarskom domu Čarapićev brest na Avali, „Potraga za lekovitim i jestivim biljem Avale“ – (praksa je ušla u redovnu nastavu i odvija se svake godine)

• 2004. učestvovala na XXVI savetovanju o lekovitim i aromatičnim biljkama u Bajinoj Bašti, sa poster prezentacijom „Ispitivanje masnih kiselina u komercijalnim uzorcima masnog ulja noćurka i vitaminu F®“

• 2004. eksperimentalni deo diplomskog rada uradila na Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.

• 2004. pohađala „Zimsku školu timskog rada“, na Zlatiboru u organizaciji Beogradske otvorene škole.

• 2003. u Novom Bečeju pohađala školu za civilno društvo „Politeia“ u organizaciji Fonda centra za demokratiju.

• 2002. učestvovala na istraživanju „Divertizacija lekovitog bilja Stare planine” u organizaciji Farmaceutskog istraživačkog društva


Publikacije:

• Milosavljević M, Vasiljević D, Primorac M. Formulacija i karakterizacija u/v kremova za posvetljivanje hiperpigmentacija kože sa suvim ekstraktom biljke Phyllanthus emblica Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem. Farmacija u službi zdravlja nauka i praksa, Zbornik sažetaka 2014; 370-371

• Milosavljević M, Arsić I. Kontinuiranom edukacijom do reprezentativnog portfolia. Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, Farmacija u službi zdravlja nauka i praksa, Zbornik sažetaka 2014;457-458

• Milosavljević M i Savić J. Mogućnost primene ekstrakta Ginka u zaštiti kože od UV zračenja. Knjiga sažetaka, život sa slobodnim radikalima: hemija, biologija, medicina. Srpsko društvo za mitohondrijalnu i slobodno radikalsku fiziologiju, Niš; 2013; 67 (P29)

Rad međunarodnog značaja

• Vasiljević D, Milosavljević M, Primorac M. The Influence of Oil Phase Content on Natural Emulsifier. Proceed, 8th World Surfactant Congress and Business Convention (CESIO 2011), Vienna, Austria; June 2011: CD-ROM

• Milosavljević M, Vasiljević D, Primorac M. Formulacija i karakterizaija U/V kremova za posvetljivanje hiperpigmentacija kože izrađenih sa natrijum-askorbil fosfatom, Arh. farm. 2010; 60: 780-781

Radovi objavljeni u izvodima

Rad objavljen na skupu međunarodnog značaja objavljen u izvodu R72

• Milosavljević M, Arsić I. Provera kvaliteta masnog ulja noćurka, I kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem, Beograd, 15.-17. mart 2007. Knjiga apstrakta, 129-131

Objavljeni radovi međunarodnog značaja R 50

Rad međunarodnog značaja objavljen u celini R 54

• Arsić I, Homsek I, Andrić M. The Moisturizing Potential of Evening Primrose Fatty Oil and Urea Incorporated in O/W Creams on Skin Hidratation. Proceedings, 5th Worls Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Geneva; 27-30. March 2006.

Rad saopšten na skupu od nacionalnog značaja objavljen u izvodu R73

• Milosavljević M, Arsić I, Savić J. Mogućnost primene ekstrakta zelenog čaja u zaštiti kože od UV zračenja. Zbornik radova IX dani lekovitog bilja, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, Beograd; 2008:102

• Arsić I, Ristić M, Andrić M, Vuleta G. Ispitivanje masnih kiselina u komercijalnim uzorcima masnog ulja noćurka i vitaminu F®. XXVISavetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama VIII dani lekovitog bilja. Bajina Bašta; 26.-30. 9.2004: 158-159

• Autor PR tekstova firme Kirka Pharma u časopisima Bilje i zdravlje, Ana, Lepota i zdravlje, Dijeta, Dnevne novine 24 h

Učešće na kongresima, seminarima i savetovanjima:

• 23.04.2017. Organizacija i koordinacija kongresa Savremena dostignuća primenjene kozmetologije proleće/leto, Hotel Metropol, Udruženje EstetikPro

• 30.10.2016. Predavanje, Bioaktivne supstance primena u kozmetoterapiji, Kongres Savremeni principi nege u estetskoj medici i kozmetologiji, Hotel Konstatin Veliki, Udruženje EstetikPro

• 10-11.02.2017. Stručni skup Nove tehnologije u obrazovanju

• 2015. Godišnja konferencija nastavnika. Dostignuća mladih

• 2014. Dostignuća mladih i Srbiji-DMUS- 24-26. Oktobar.2014. Kragujevac kompetencija K1, prioritetna oblast P1 broj 009-2014/2015, ZUOV br. 449-650/2014

• 2013. učešće na drugom kongresu Život sa slobodnim radikalima-hemija- biologija-medicina

• 2010. Učešće na Simpozijumu farmaceuta „Hormoni kao lekovi”

• 2010. Učešće na seminaru „Mogućnost primene fitofarmaka u dermatologiji i kozmetici ”

• 2008. Kurs kontinuirane edukacije „Racionalna fitoterapija u apotekarskoj praksi”, Farmaceutski fakultet

• 2007/08. Kreativna škola, objavljen rad, Kantarion- strateški važna lekovita biljka budućnosti

• 2007. 49. simpozijum Farmaceuta Srbije, Depresije i anksiozni poremećaji, Farmaceutsko društvo Srbije

• 2007. Seminar, Predavanja

• 2007. Seminar, Terapija hipertenzije, Savez privatnih apotekara Srbije

• 2007. Prvi kongres o dijetetskim suplementima

• 2007. Seminar, "Transformacija konflikta i osnaživanje mladih u Srbiji"

• Podrška osnivanju učeničkih parlamenata, GTZ projekat

• 2006/07. Kreativna škola, objavljen rad, Tradicija u službi mentalnog i fizičkog zdravlja savremenog čoveka

• 2006. IV kongres Farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, Savremena farmacija-unapređenje zdravlja i kvaliteta života

• 2006. Seminar, Tehnike vizuelizacije i prezentacije

• 2005/06. Kreativna škola, objavljen rad, Hidrantni stearinski kremovi za negu suve i osetljive kože.