Bonton i poslovna etika

Zašto nam je potreban bonton?

Pravila lepog ponašanja ili bonton (fr. dobar ton) danas su nam potrebnija nego ikada ranije, jer smo svedoci i na javnim mestima, i u svakodnevnoj komunikaciji, a posebno na internetu, tj. prvenstveno društvenim mrežama, da su mnogi obziri koji su se nekada podrazumevali napušteni i da ljudi ne vode računa o načinu svog izražavanja i ponašanja u odnosu na sagovornike. Ranije se pridavao mnogo veći značaj ponašanju i ophođenju u društvu, u radnoj sredini, na ulici i drugim javnim mestima. Iako nisu postojala pisana pravila, tradicija je propisivala određene norme koje su se primenjivale i poštovale, a što je olakšavalo komunikaciju, činilo međuljudske odnose kulturnijim, dogovore lakšim. Ovakav sistem ophođenja stvara jednu prijatnu i kulturnu atmosferu, u kojoj se sagovornici čuju i razumeju, dogovori se postižu lakše, uvažavaju se mišljenja i želje drugih.

Zato verujemo da je pravi trenutak da se vrati bonton u našu svakodnevicu i na naša radna mesta. Takođe, danas su društveni odnosi znatno složeniji nego pre samo tridesetak godina i potrebno je voditi računa o mnogo više stvari nego ranije, pa će nam jedan ovakav priručnik, u kome su sagledane osnove bontona i poslovne komunikacije biti od velike koristi. Život je sa jedne strane olakšan napretkom nauke i tehnologije, ali su istovremeno međuljudski odnosi postali znatno komplikovaniji i složeniji. Ljudsko društvo se stalno razvija, pa je logično da i norme ponašanja moraju biti podložne promenama. Zato bonton i ne predstavlja normu, skup pravila kojih se treba slepo pridržavati, nego podsetnik kako naš način ophođenja može učiniti naše kontakte sa drugim ljudima boljim, kvalitetnijim, da se sve strane u razgovoru osećaju jednako prijatno i sa svakog susreta i iz svake komunikacije ponesemo samo najlepše utiske. Takođe, to ne znači da treba da se pretvaramo ili glumimo raspoloženje i ljubaznost kada nam nije do toga, odnosno da kamufliramo svoje lične emocije, nego da nađemo način da svojim ponašanjem ne opteretimo drugu osobu.


Bonton ili lepo ponašanje je pokazatelj kulture, vaspitanja i zrelosti jedne osobe. Poštovanje osnovnih normi lepog ophođenja prema drugim ljudima deo je civilizacijskog napretka i određuje nas kao razumna i svesna bića koja dosledno upravljaju svojim postupcima, govorom, ponašanjem u celini. Osoba koja poseduje manire ostavlja utisak da je samosvesna i sigurna u sebe, što sa druge strane doprinosi jačanju samopouzdanja i omogućava nam da u komunikaciji iskažemo svoj maksimum ali i da izazovemo isti takav odgovor kod sagovornika, poslovnih saradnika i svih drugih ljudi sa kojima dolazimo u kontakt. Na ovaj način razvijaju se harmonični odnosi, doprinosi boljem razumevanju, izbegavaju potencijalni sukobi, odnosno razlike u mišljenjima se uvažavaju i kroz saradnju i sporazum dolazi do najboljih rešenja. Zato je važno usvojiti pravila bontona, posebno u današnje vreme kada se čini da su ona gotovo napuštena, a tek retki pojedinci poštuju davno uspostavljenje kodekse ponašanja dok ih većina smatra prevaziđenim i zastarelim.